top of page

ECO Wallpaper blir Engblad & Co

Ett hedrande uppdrag som jag äntligen får berätta om! Redan i höstas gjorde jag nämligen den här illustrationen inför ECO Wallpapers omprofilering men först nu är det officiellt. ECO Wallpaper återtar namnet Engblad & Co och går därmed tillbaka till sina rötter. Här kan man läsa mer om namnbytet och se släktträdet med text - notera också att de dämpat min gröna färg för att den skulle passa ihop med deras ugglebild.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page